Roue du temps – Phần 2


“Tiểu Tuyết , sao tôi không thấy Tĩnh Nguyệt đâu ?” Hạo Thiên thắc mắc . Tiếp tục đọc

Advertisements